Khoảng trống

 

Khoảng trống,

Mỗi chúng ta đều có những khoảng thời gian trống, mà sau đấy chúng ta thay đổi. Vậy nên, dù bạn là ai, ở độ tuổi nào, nếu  một ngày bạn thấy mình cần, đừng chần chừ, hít thật sâu và nghe theo con tim bạn.

“Bạn muốn trở thành người như thế nào khi bạn lớn lên?” Người lớn thường mong chờ những câu trả lời rất đẹp từ các em. “Con muốn trở thành cô giáo”. Hoặc “con muốn trở thành bác sỹ”. Nhưng trên thực tế, ở độ tuổi nào thì em có thể trả lời như vậy? Có thể 10, có thể 15, có thể 20, thậm chí 25 hay 30 tuổi. Nhưng cũng có thể câu trả lời nhận được là “ Con muốn được hạnh phúc.” Một câu trả lời trọn vẹn, rõ ràng và đơn giản. Nhưng có bao nhiêu em có thể trả lời “ Con muốn tiếp tục hạnh phúc”?

Cũng chính vì những câu hỏi đơn giản trên mà chúng ta sẽ gặp những khoảng trống trong cuộn sống hoài. Có thể là ở cái độ tuổi ẩm ương mới biết cảm giác thích ai đó là gì? Hay là độ tuổi đứng trước những quyết định lớn lao của cuộc đời. Hoặc đơn giản là khoảng thời giản quyết định nhảy việc. Tôi luôn tin tưởng rằng chuyện gì đến thì sẽ đến và những thứ đã qua thì đừng nghĩ lại gì nhiều.

Gap

I had such a long day that I could not write down anymore. However, I could not skip one day, which can lead to the long delay after that.

Each has a gap (maybe gap year, gap month), then we all change. Therefore, no matter who you are and how old you are, if you feel it, don’t hesitate, just take a deep breath and follow your heart.

“What will you want to be when you grow up?” Adults usually expect  your cool answers. “ I want to be a teacher”. Or “ I want to be a doctor”. But in the reality, when do children answer like this? Maybe 10, 15, or 20, or even 25 or 30 years old. But we might receive the unexpected answers like  “ I want to be  happy”. It is a full, clear and simple answer. In the meantime, how many children can answer like “ I want to continue to be happy”?

In order to find the answers to the below simple questions, we may happen to see the gaps. Hence, be calm, and enjoy it . Everything happens for its reason. If anything passed, don’t think of them anymore.

Biên Hoà 28 March 2017

IMG20170328001926

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s